Privacybeleid

Bij Mens Dier Voedsel, bereikbaar via https://mens-dier-voedsel.nl, is een van onze belangrijkste prioriteiten de privacy van onze bezoekers. Dit Privacy Beleid document bevat soorten informatie verzameld en vastgelegd door Mens Dier Voedsel en hoe we deze gebruiken.

Indien u nog vragen mocht hebben of meer informatie wenst over ons Privacy Beleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op onze online activiteiten. Het is geldig voor bezoekers van onze website met betrekking tot de informatie die zij delen en/of verzamelen in Mens Dier Voedsel. 

Dit beleid is niet van toepassing op informatie die offline of via andere kanalen dan deze website wordt verzameld. 

Toestemming

U stemt nu in met ons Privacybeleid en gaat akkoord met de voorwaarden ervan door onze website te gebruiken.

Informatie die we verzamelen

De persoonlijke informatie die u gevraagd wordt te verstrekken en waarom u gevraagd wordt deze te verstrekken zal duidelijk zijn op het moment dat wij u vragen uw persoonlijke informatie te verstrekken.

Als u rechtstreeks contact met ons opneemt, kunnen wij aanvullende informatie over u ontvangen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, de inhoud van het bericht en eventuele bijlagen die u ons stuurt, en eventuele andere informatie die u verstrekt.

Wanneer u zich registreert voor een Account, kunnen wij u vragen om uw contactinformatie, waaronder zaken als naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Hoe we uw informatie gebruiken

We gebruiken de informatie die we verzamelen op verschillende manieren, waaronder:

  • Verschaffen, beheren en onderhouden van onze website
  • Verbeteren, personaliseren en uitbreiden van onze website
  • Begrijpen en analyseren hoe u onze website gebruikt
  • Ontwikkelen van nieuwe producten, diensten, functies en functionaliteit
  • Met u te communiceren, rechtstreeks of via een van onze partners, onder meer voor klantenservice, om u te voorzien van updates en andere informatie met betrekking tot de website en voor marketing- en promotiedoeleinden
  • u e-mails te sturen
  • Fraude op te sporen en te voorkomen.

Logbestanden

Mens Dier Voedsel maakt standaard gebruik van logbestanden. Deze bestanden loggen bezoekers wanneer zij websites bezoeken. Alle hostingbedrijven doen dit en zijn een onderdeel van de analytics van hostingdiensten. 

De door logbestanden verzamelde informatie omvat internet protocol (IP)-adressen, browsertype, Internet Service Provider (ISP), datum- en tijdstempel, verwijzende/uitgaande pagina’s en mogelijk het aantal kliks. 

Deze zijn niet gekoppeld aan enige persoonlijk identificeerbare informatie. De informatie is bedoeld om trends te analyseren, de site te beheren, de bewegingen van de gebruiker op de website te volgen en demografische informatie te verzamelen.

Cookies en webbakens

Mens Dier Voedsel maakt, net als iedere andere website, gebruik van ‘cookies’. Deze cookies slaan informatie op, waaronder de voorkeuren van bezoekers en de pagina’s op de website die de bezoeker heeft bezocht of bezocht. 

De informatie wordt gebruikt om de gebruikerservaring te optimaliseren door de inhoud van onze webpagina’s aan te passen op basis van het browsertype van de bezoekers en andere informatie.

Lees “Wat zijn cookies” van Cookie Consent voor meer algemene cookie-informatie.

Google DoubleClick DART Cookie

Google is een van de derde-partij leveranciers op onze site. Het gebruikt ook cookies, bekend als DART cookies, om advertenties te tonen aan onze site bezoekers op basis van hun bezoek aan www.website.com en andere sites op het internet. 

Bezoekers kunnen er echter voor kiezen het gebruik van DART-cookies uit te schakelen door het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te bezoeken op de volgende URL – https://policies.google.com/technologies/ads

.

Onze adverterende partners

Sommige van de adverteerders op onze site kunnen cookies en web beacons gebruiken. Onze reclamepartners staan hieronder vermeld. Elk van onze reclamepartners heeft zijn eigen Privacybeleid voor zijn beleid inzake gebruikersgegevens. Om de toegang te vergemakkelijken, hebben we hieronder een hyperlink naar hun privacybeleid opgenomen.

Google https://policies.google.com/technologies/ads

Advertentiepartners Privacybeleid

U kunt deze lijst raadplegen om het Privacybeleid te vinden voor elk van de advertentiepartners van Mens Dierlijk Voedsel.

Third-party ad servers of ad-netwerken gebruiken technologieën zoals cookies, JavaScript, of Web Beacons die worden gebruikt in hun respectievelijke advertenties en links die verschijnen op Mens Dier Voedsel, die rechtstreeks naar de browser van gebruikers worden gestuurd. 

Zij ontvangen automatisch uw IP-adres wanneer dit gebeurt. Deze technologieën worden gebruikt om de doeltreffendheid van hun reclamecampagnes te meten en de reclame-inhoud die u ziet op websites die u bezoekt te personaliseren.

Merk op dat Mens Dier Voedsel geen toegang heeft tot of controle heeft over de cookies van derden adverteerders.

Privacybeleid Derden

Het privacybeleid van Mens Dier Voedsel is niet van toepassing op andere adverteerders of websites. Daarom raden wij u aan de respectievelijke Privacy Beleid van deze derde partij ad servers te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie. Het kan hun praktijken en instructies over opt-out van specifieke opties omvatten.

U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen via uw browser opties. Op de respectievelijke websites van de browsers vindt u meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers.

CCPA-privacyrechten (Verkoop mijn persoonlijke gegevens niet)

Onder de CCPA, naast andere rechten, hebben Californische consumenten het recht om:

Te vragen dat een bedrijf dat gegevens van een consument verzamelt, de categorieën en specifieke persoonlijke gegevens bekend maakt die een bedrijf over consumenten heeft verzameld.

Een bedrijf te verzoeken alle persoonlijke gegevens over de consument die een bedrijf heeft verzameld te wissen.

Een bedrijf dat de gegevens van een consument verkoopt, verzoeken de gegevens van de consument niet te verkopen.

Als u een verzoek indient, hebben wij een maand de tijd om u te antwoorden. Neem contact met ons op als u een van deze rechten wilt uitoefenen.

GDPR-rechten inzake gegevensbescherming

We willen er graag voor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van al uw rechten op het gebied van gegevensbescherming. Elke gebruiker heeft recht op het volgende:

Het recht op toegang – U hebt het recht om kopieën van uw gegevens op te vragen. Wij kunnen u een kleine vergoeding vragen voor deze dienst.

Het recht op rectificatie: U hebt het recht om te verzoeken dat wij de gegevens corrigeren die volgens u onjuist zijn. U hebt ook het recht om te verzoeken dat wij de informatie die volgens u onvolledig is, aanvullen.

Het recht op wissen: u hebt het recht om te vragen dat wij uw gegevens onder bepaalde voorwaarden wissen.

Het recht op beperking van de verwerking: U hebt het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw gegevens onder bepaalde voorwaarden beperken.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking: Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw gegevens.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om te verzoeken dat wij de gegevens die wij hebben verzameld onder bepaalde voorwaarden overdragen aan een andere organisatie of rechtstreeks aan u.

Als u een verzoek indient, hebben wij een maand de tijd om u te antwoorden. Neem contact met ons op als u een van deze rechten wilt uitoefenen.

Informatie voor kinderen

Een ander deel van onze prioriteit is het toevoegen van bescherming voor kinderen tijdens het gebruik van het internet. We moedigen ouders en voogden aan om hun online activiteiten te observeren, eraan deel te nemen, ze te controleren en ze te begeleiden.

Mens Dier Voedsel verzamelt niet bewust Persoonlijke Identificeerbare Informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Stel dat u denkt dat uw kind dit soort informatie op onze website heeft gezet. In dat geval raden wij u ten zeerste aan onmiddellijk contact met ons op te nemen, en wij zullen ons best doen om dergelijke informatie onmiddellijk uit onze bestanden te verwijderen.

Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u ons mailen op [email protected] U kunt ook contact met ons opnemen via ons contactformulier. Ga naar homepage –> Mens Dier Voedsel

“Bedankt voor het bezoeken van onze Pagina privacybeleid.”