Voorwaarden en Condities

Welkom bij Mens Dier Voedsel!

Deze algemene voorwaarden geven de regels en voorschriften weer voor het gebruik van de Mens Dier Voedsel Website, te vinden op https://mens-dier-voedsel.nl.

Door deze Website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze voorwaarden aanvaardt. Ga niet verder met het gebruik van Mens Dier Voedsel als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en condities die op deze pagina vermeld staan.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacy Verklaring en Disclaimer Notitie, en alle Overeenkomsten: “Klant,” “U,” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die inlogt op deze Website en zich conformeert aan de voorwaarden van het Bedrijf. “Het Bedrijf,” “Ons,” “Wij,” “Onze,” en “Ons” verwijst naar ons Bedrijf. “Partij,” “Partijen,” of “Ons” verwijst zowel naar de Klant als naar onszelf. 

Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de Cliënt op de meest geschikte manier uit te voeren voor het uitdrukkelijke doel om aan de behoeften van de Cliënt te voldoen met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van de Vennootschap, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende Nederlandse wetgeving. 

Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik, en zij of hun, worden beschouwd als onderling verwisselbaar en dus als betrekking hebbend op hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door Mens Dier Voedsel te bezoeken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met Mens Dier Voedsel Privacybeleid.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen de gegevens van de gebruiker voor elk bezoek op te halen. Onze Website gebruikt cookies om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken, zodat het makkelijker is voor mensen die onze Website bezoeken. Sommige van onze geaffilieerde/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten Mens Dier Voedsel en haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Mens Dier Voedsel. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag dit van Mens Dier Voedsel benaderen voor persoonlijk gebruik, met inachtneming van de in deze voorwaarden gestelde beperkingen.

U mag niet:

 • Materiaal van Mens Dier Voedsel herpubliceren
 • Materiaal van Mens Dier Voedsel verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • Materiaal van Mens Dier Voedsel reproduceren, dupliceren of kopiëren
 • Herverdelen van inhoud van Mens Dier Voedsel

Deze Overeenkomst gaat in op de datum hiervan. 

Delen van deze Website bieden de mogelijkheid aan gebruikers om meningen en informatie te posten en uit te wisselen in bepaalde delen van de Website. Mens Dier 

Voedsel filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen Reacties voordat ze op de Website verschijnen. Reacties weerspiegelen niet de meningen en opinies van Mens Dier Voedsel, zijn agenten en geaffilieerden. Reacties weerspiegelen de meningen en opinies van de persoon die hun meningen en opinies plaatst. 

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Mens Dier Voedsel niet aansprakelijk voor de Commentaren of enige aansprakelijkheid, schade of onkosten veroorzaakt en geleden als gevolg van het gebruik van en het posten en verschijnen van de Commentaren op deze Website.

Mens Dier Voedsel behoudt zich het recht voor om alle Commentaren te controleren en alle Commentaren te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd, of een inbreuk op deze Algemene Voorwaarden veroorzaken.

U garandeert en verklaart dat:

 • U gerechtigd bent om de Commentaren op onze Website te plaatsen en alle nodige licenties en toestemming hebt om dit te doen;
 • De Opmerkingen geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken van derden;
 • De opmerkingen geen lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal bevatten, dat een inbreuk op de privacy vormt.
 • De Opmerkingen zullen niet gebruikt worden om handel of gewoontes te vragen of te promoten of om commerciële of onwettige activiteiten voor te stellen.

U verleent Mens Dier Voedsel nu een niet-exclusieve licentie om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in om het even welke vorm, formaat of media.

Hyperlinken naar onze Inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming linken naar onze Website:

 • Overheidsinstanties;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Distributeurs van online gidsen mogen naar onze Website linken op dezelfde manier als zij naar de Websites van andere in de lijst opgenomen bedrijven linken; en
 • Systematisch Geaccrediteerde Bedrijven, met uitzondering van wervende non-profit organisaties, liefdadigheids winkelcentra, en liefdadigheids fondsenwervende groepen, mogen niet hyperlinken naar onze Website.

Deze organisaties mogen wel linken naar onze homepage, naar publicaties, of naar andere Website informatie zolang de link:

 1. Op geen enkele manier misleidend is.
 2. Niet bedrieglijk sponsoring, goedkeuring of goedkeuring impliceert van de linkende partij en haar producten en diensten.
 3. Past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Wij kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties overwegen en goedkeuren:

 • algemeen bekende consumenten en zakelijke informatiebronnen;
 • dot.com gemeenschap sites;
 • verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;
 • online directory distributeurs;
 • internet portals;
 • accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en
 • Onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

Wij zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als wij besluiten dat:

 • De link ons niet in een ongunstige positie brengt ten opzichte van onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven.
 • De organisatie geen negatieve reputatie bij ons heeft.
 • Het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert voor de afwezigheid van Mens Dier Voedsel.
 • De link is in de context van algemene informatiebronnen.

Deze organisaties mogen naar onze homepage linken zolang de link:

 1. Op geen enkele manier misleidend is.
 2. Niet bedrieglijk sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de linkende partij en zijn producten of diensten impliceert.
 3. Past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Als u een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een link naar onze Website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Mens Dier Voedsel. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie en contactinformatie, evenals de URL van uw site, een lijst van URL’s vanwaar u wilt linken naar onze Website, en een lijst van de URL’s op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties mogen als volgt een hyperlink naar onze Website plaatsen:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 • Door het gebruik van de uniform resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
 • Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze Website waarnaar wordt gelinkt die zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Geen gebruik van het logo of ander artwork van Mens Dier Voedsel zal worden toegestaan voor het linken zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina’s maken die de visuele presentatie of het uitzicht van onze Website wijzigen.

Aansprakelijkheid inhoud

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van uw Website. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims op uw Website. 

Er mogen geen links op een Website verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk plegen op, anderszins in strijd zijn met, of pleiten voor inbreuk op of andere schending van de rechten van een derde partij.

Uw Privacy

Gelieve het Privacybeleid te lezen.

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze Website verwijdert. U stemt in met het onmiddellijk verwijderen van alle links naar onze Website op verzoek. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkbeleid op elk moment te wijzigen. Door voortdurend te linken naar onze Website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze na te leven.

Verwijdering van links van onze Website

Als u aanstootgevende links op onze Website aantreft, staat het u vrij contact met ons op te nemen en ons op elk moment te informeren. Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar wij zijn niet verplicht om dit te doen of om u direct te antwoorden.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze Website correct is. Wij staan niet in voor de volledigheid of juistheid ervan, noch beloven wij ervoor te zorgen dat de Website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de Website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze Website en het gebruik van deze Website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • beperken of uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel;
 • beperken of uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;
 • een van onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • een van onze of uw aansprakelijkheden uit te sluiten die volgens de toepasselijke wetgeving niet mag worden uitgesloten.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid in deze afdeling en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf, en (b) van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden uit contract, uit onrechtmatige daad, en voor schending van de wettelijke plicht.

Zolang de Website en de informatie en diensten op de Website gratis ter beschikking worden gesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.

Indien u contact met ons wenst op te nemen, kunt u ons e-mailen op [email protected] Ook kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.Ga naar homepage –> Mens Dier Voedsel

“Bedankt voor het bezoeken van onze Algemene Voorwaarden pagina.”